September 26, 2010

Risalah Tarbawi Edisi 2 : 27 Sept-3 Okt

(SILA KLIK PADA GAMBAR UNTUK PAPARAN LEBIH JELAS)

September 18, 2010

Risalah Tarbawi Edisi 1 : 20-26 Sept.2010


(SILA KLIK PADA GAMBAR UNTUK PAPARAN LEBIH JELAS)

Dunia penerbitan untuk dakwah kampus usim

Alhamdulilah, syukur ke hadrat Allah taala kerana pada hari ini, satu blog rasmi bagi media penerbitan dakwah kampus USIM dibawah kelolaan Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia (SPMM) Universtiti Sains Islam Malaysia (USIM)  berjaya dilancarkan.

Tujuan blog ini ditubuhkan bagi mengumpulkan setiap artikel penerbitan RISALAH TARBAWI (RT) iaitu mini-akhbar berbentuk A3. Para pencinta ilmu boleh mendapatkan setiap keluaran RT dalam bentuk softcopy di blog ini. Diharapkan juga setiap penerbitan RT dapat dibuat penambahbaikan setiap kali keluaran melalui maklumbalas yang diberikan oleh para pembaca.

Sekian,Teroka dakwah kampus melalui penerbitan.